จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่รุนแรงขึ้นทุกวัน และยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลงเมื่อไหร่ บริษัทเอวีเอส อินโนเวชั่น ร่วมกับหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มอบความห่วงใยผ่าน “Besuto12” ซึ่งเป็นเจลล้างมือปราศจากแอลกอฮอล์รายแรกและรายเดียวที่ได้รับการทดสอบจริงกับเชื้อก่อโรค COVID-19* ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวบส.6 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *