AVS INNOVATION เรามีบริการให้คำปรึกษาและแนะนำในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยทีมที่ปรึกษามืออาชีพ และมีบริการวิจัยนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติโดยทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และให้ลูกค้าของเราสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างพลานามัยอันสมบูรณ์ให้แก่ผู้คนได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ AVS INNOVATION ยังมีทีมพาร์ทเนอร์วิจัยจากสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่คอยให้ความช่วยเหลือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะได้รับสิ่งที่ดี มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด